Managementul Sistemelor

Calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională, îmbunătăţirea continuă fac parte din valorile la care ţinem şi care ne reprezintă, toate acestea fiind înglobate în societatea noastră într-un sistem integrat de management care constituie strategia dezvoltării pe termen lung a companiei noastre.

În acest sens, suntem dedicaţi înţelegerii continue a nevoilor clienţilor, iar produsele şi procesele noastre sunt concepute pentru a respecta strict condiţiile impuse de calitate, de mediu, de sănătate şi securitate ocupaţională a angajaţilor, de cerinţele specifice ale clienţilor noştri, de utilizatorii finali ai produselor noastre şi de orice altă parte interesată de performanţele noastre.

Sistemul nostru integrat de management, astfel creat şi implementat, răspunde exigenţelor unor standarde internaţionale: ISo 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 17025 în raport cu care este certificat, dar şi principiilor şi tehnicilor sistemului modern KAIZEN de îmbunătăţire continuă.

Principiile şi valorile declarate de politica noastră referitoare la managementul sistemelor precizate includ următoarele:

 • Promovarea unui dialog continuu, transparent si onest cu clientii nostri pentru intelegerea efectiva a cerintelor acestora.
 • Mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii si eficientei sistemului de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale.
 • Comunicarea, constientizarea si implementarea cerintelor sistemului la nivelul tuturor functiunilor implicate, astfel incat sa fie clar inteles caracterul obligatoriu al acestora.
 • Angajamentul tuturor functiunilor din organizatie de a se conforma cerintelor specificate de clienti si reglementarilor sistemului integrat pentru crearea unui climat si a unei culturi pro calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in cadrul organizatiei.
 • Identificarea, stabilirea, detalierea si planificarea la nivelul tuturor functiunilor a obiectivelor si tintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala care sa se refere la cresterea performantelor noastre in aceste domenii si care sa reflecte cerintele si asteptarile noastre, ale clientilor nostri precum si cele ale altor parti interesate de performantele noastre. Avem in vedere urmatoarele directii de actiune in acest sens:
  • Asumarea si indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri, referitoare la calitate, termene, cost, precum si a unor alte cerinte specifice ale acestora;
  • Promovarea celor mai bune tehnologii disponibile in raport cu mediul inconjurator;
  • Gestiunea si controlul adecvat al substantelor chimice periculoase;
  • Reducerea concentratiei poluantilor din apele reziduale, a poluantilor emisi in atmosfera si a nivelului de zgomot, si incadrarea lor in limitele legale maxime admise;
  • Intretinerea si exploatarea adecvata a utilajelor si echipamentelor tehnologice;
  • Reducerea consumurilor de materii prime si utilizarea rationala a resurselor naturale (energie electrica, apa, aer, gaze);
  • Managementul adecvat al deseurilor si a substantelor chimice;
  • Dezvoltarea unei culturi in domeniul mediului si a sanatatii si securitatii ocupationale prin instruirea, constientizarea si implicarea activa a lucratorilor
 • Conformarea cu legislatia in vigoare dar si cu reglementarile si cerintele altor parti interesate si pe care ni le asumam sau la care subscriem, referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala aplicabile produselor, proceselor, serviciilor si activitatilor noastre.
 • Actionarea sistematica in directia prevenirii poluarii dar si a prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
 • Examinarea periodica a modului in care este implementata si functionala prezenta politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale;
 • Impunerea insusirii si adoptarii de principii asemanatoare referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate furnizorilor nostri de produse si servicii.

EVOLUTIA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

 • 1997 Certificarea ISO 9001 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2000 Certificarea QS 9000 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2003 Certificarea ISO 14001- SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU
 • 2003 Certificarea ISO 9001 si ISO-TS 16949 de catre TÜV MANAGEMENT SERVICE
 • 2006 Certificarea SISTEMULUI de MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU in conformitate cu ISO 9001, ISO / TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV
 • 2009 Recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2009 Certificarea OHSAS 18001 – SISTEMUL DE SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA de catre TÜV RHEINLAND
 • 2012 recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949, ISO 14001 si OHSAS 18001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2015 Tinta: INTEGRAREA GLOBALA A SISTEMELOR de CALITATE, MEDIU si SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA

CERTIFICARILE ACTUALE COMPA pentru CALITATE, MEDIU, SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA

ISO 9001:2008

ISO/TS 16949:2009

SR EN ISO 14001:2005

SR OHSAS 18001:2008

Parteneri
Navigare