Managementul Sistemelor

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Calitatea, protecţia mediului, sănătatea şi securitatea ocupaţională fac parte din valorile la care ţinem, fiind integrate în strategia dezvoltării pe termen lung a organizaţiei noastre şi constituie unele dintre aspectele care ne reprezintă.

Suntem conştienţi că atât calitatea produselor şi serviciilor noastre cât şi grija noastră pentru mediu precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi de prevenire a riscurilor profesionale, în condiţiile respectării depline a cerinţelor legislaţiei în vigoare, sunt esenţiale pentru succesul nostru.

În acest sens suntem dedicaţi înţelegerii continue a nevoilor clienţilor noştri, iar procesele şi produsele noastre sunt concepute pentru a respecta strict condiţiile impuse de calitate , mediu, sănătate şi securitate pentru angajaţii noştri, clienţii şi utilizatorii finali ai acestor produse.

Am implementat, menţinem şi îmbunătăţim continuu un sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale aliniat standardelor internaţionale ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 si ISO 17025 si care este adecvat cu scopul, contextul şi direcţia strategică a societăţii noastre.

Analizăm implicările noastre şi ne ghidăm după standardul ISO 26000 referitor la responsabilitatea noastră socială, având intenţia de a ne asuma şi această abordare strategică.

Pentru punerea în practică a acestei politici integrate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, conducerea societăţii precum şi angajaţii noştri se dedică şi se angajează să respecte următoarele principii şi valori:

 • Orientarea către client pentru a demonstra că cerinţele şi aşteptările acestuia :
  • Sunt determinate, înţelese şi satisfăcute în mod consecvent.
  • Sunt determinate, înţelese şi satisfăcute obligaţiile de conformare care au legătură cu aceste cerinţe şi aşteptări.
  • Sunt determinate şi tratate riscurile şi oportunităţile care pot influenţa conformitatea produselor şi serviciilor noastre.
  • Sunt menţinute capabilitatea şi orientarea noastră de a creşte satisfacţia clientului;
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii şi eficienţei sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
 • Comunicarea, conştientizarea şi implementarea cerinţelor sistemului la nivelul tuturor funcţiunilor implicate, astfel încât să fie clar înţeles caracterul obligatoriu al acestora.
 • Angajamentul tuturor funcţiunilor din organizaţie de a se conforma cerinţelor specificate de clienţi şi reglementărilor sistemului integrat pentru crearea unui climat şi a unei culturi pro calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională în cadrul organizaţiei.
 • Identificarea, stabilirea, detalierea şi planificarea la nivelul tuturor funcţiunilor a obiectivelor şi ţintelor de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională care să se refere la creşterea performanţelor noastre în aceste domenii şi care să reflecte cerinţele şi aşteptările noastre, ale clienţilor noştri precum şi cele ale altor părţi interesate de performanţele noastre. Avem în vedere următoarele direcţii de acţiune în acest sens:
  • Asumarea şi îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor noştri, referitoare la calitate, termene, cost, precum şi a unor alte cerinţe specifice ale acestora;
  • Promovarea celor mai bune tehnici disponibile în raport cu mediul înconjurător, dar şi cu sănătatea şi securitatea angajaţilor ;
  • Gestiunea şi controlul adecvat al substanţelor chimice periculoase;
  • Reducerea concentraţiei poluanţilor din apele reziduale, a poluanţilor emişi în atmosferă şi a nivelului de zgomot, şi încadrarea lor în limitele legale maxime admise;
  • Întreţinerea şi exploatarea adecvată a utilajelor şi echipamentelor tehnologice;
  • Reducerea consumurilor de materii prime şi utilizarea raţională a resurselor naturale (energie electrică, apă, aer, gaze);
  • Managementul adecvat al deşeurilor;
  • Dezvoltarea unei culturi în domeniul mediului şi a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin instruirea, conştientizarea şi implicarea activă a lucrătorilor
 • Conformarea cu legislaţia în vigoare dar şi cu reglementările şi cerinţele altor părţi interesate şi pe care ni le asumăm sau la care subscriem, referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională aplicabile produselor, proceselor, serviciilor şi activităţilor noastre.
 • Acţionarea sistematică în direcţia prevenirii poluării dar şi a prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
 • Asumarea unor responsabilităţi sociale adecvate activităţilor şi produselor noastre şi în acord cu aşteptările părţilor interesate şi partenerilor noştri sociali.
 • Examinarea periodicǎ a modului în care este implementată şi funcţională prezenta politică în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • Impunerea însuşirii şi adoptării de principii asemănătoare referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate furnizorilor noştri de produse şi servicii.

Prezenta politică de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională se aplică în mod corespunzător tuturor produselor, proceselor, activităţilor şi serviciilor efectuate de către COMPA S.A. pentru: dezvoltarea, fabricaţia, vânzarea şi service de piese şi componente auto; fabricaţia de componente pentru sisteme de aer condiţionat; execuţie de scule, dispozitive, verificatoare şi piese de schimb pentru acestea. În acest sens, responsabilităţile şi autorităţile funcţiunilor implicate decurg după cum acestea sunt definite în capitolele manualului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale precum si a documentelor la care acesta face referire.

Managementul de la cel mai înalt nivel al societăţii îşi asumă leadershipul, angajamentul şi responsabilităţile referitor la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin:

 • asumarea răspunderii pentru eficacitatea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • asigurarea că politica şi obiectivele referitoare Ia calitate, mediu şi SSO sunt stabilite şi sunt compatibile cu contextul şi direcţia strategică ale organizaţiei;
 • asigurarea că cerinţele sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt integrate în procesele de afaceri ale organizaţiei;
 • promovarea abordării pe bază de proces şi a gândirii pe bază de risc;
 • asigurarea că resursele necesare pentru sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt disponibile;
 • comunicarea importanţei unui management eficace al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a conformării cu cerinţele sistemului de management integrat;
 • asigurarea că sistemul de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale obţine rezultatele intenţionate;
 • angrenarea, direcţionarea şi susţinerea persoanelor pentru a contribui Ia eficacitatea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • promovarea îmbunătăţirii;
 • susţinerea altor roluri relevante de management, pentru a demonstra leadership-ul acestora aşa cum se aplică zonelor lor de responsabilitate.

Delegăm de asemenea fiecărui angajat responsabilitatea respectării şi a punerii în aplicare a prezentei politici corespunzător sarcinilor care îi revin în cadrul acestui sistem, aşa cum acestea rezultă din documentele şi reglementările acestuia şi în conformitate cu fişa de post care îi revine.

Avem în vedere şi ne asigurăm că prezenta politică este disponibilă, comunicată, înţeleasă şi aplicată în cadrul întregii noastre organizaţii şi atunci când este solicitată este comunicată şi altor părţi interesate relevante, după cum este cazul.

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ŞI DIRECTOR GENERAL
Ioan DEAC

 

DOMENIUL DE APLICARE AL SISTEMULUI INTEGRAT CALITATE – MEDIU–SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

 

EVOLUTIA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

 • 1997 Certificarea ISO 9001 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2000 Certificarea QS 9000 de catre TÜV SÜDDEUTSCHLAND
 • 2003 Certificarea ISO 14001- SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU
 • 2003 Certificarea ISO 9001 si ISO-TS 16949 de catre TÜV MANAGEMENT SERVICE
 • 2006 Certificarea SISTEMULUI de MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU in conformitate cu ISO 9001, ISO / TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV
 • 2009 Recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949 si ISO 14001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2009 Certificarea OHSAS 18001 – SISTEMUL DE SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA de catre TÜV RHEINLAND
 • 2012 recertificare ISO 9001, ISO-TS 16949, ISO 14001 si OHSAS 18001 de catre TÜV RHEINLAND
 • 2015 Tinta: INTEGRAREA GLOBALA A SISTEMELOR de CALITATE, MEDIU si SANATATE si SECURITATE OCUPATIONALA
 • 2020 certificare ISO 45001:2018 – SISTEMUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA de catre TUV RHEINLAND
 • 2021 recertificare IATF 16940, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 de catre TUV RHEINLAND

CERTIFICARILE ACTUALE COMPA pentru CALITATE, MEDIU, SANATATE si SECURITATE IN MUNCAIATF 16949:2016
ISO 9001:2015SR EN ISO 14001:2015ISO 45001:2018

Parteneri

partener-1
partener-7
partener-2
partener-9
partener-3
partener-13
partener-5
partener-12
partener-11
partener-4
partener-6
partener-10
partener-8