Formular inscriere curs de formare profesionala

Selectati cursul


Date de contact:


Nume
Prenume


Telefon
Adresa de email


Înainte de a transmite formularul, vă rugăm să parcurgeți informațiile de mai jos:
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și legislația națională aplicabilă în domeniu,
COMPA S.A., cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO788767, reprezentată prin D-nul Ioan DEAC - Director General,

vă informează despre datele dvs. personale pe care le procesează, în calitate de Operator, prin furnizarea acestora de către utilizatorul site-ului.

Persoanele interesate de posibilitatea de a participa la unul dintre cursurile de formare profesioanală autorizate oferite de Compa își exprimă consimțământul implicit de a fi contactat prin furnizarea următoarelor informații: nume, prenume, nr. de telefon și adresa de e-mail.

Furnizarea acestor informații este necesară pentru demararea procedurii de înscriere la cursul de formare profesională oferit de Compa S.A. si pe care dvs. veti opta să îl urmați.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct în scopul contactării persoanelor care și-au exprimat interesul pentru participarea la cursul de formare profesională și în vederea finalizării procesului de înscriere.

Ca și principiu, datele personale care vă privesc vor fi păstrate din momentul colectării pentru o perioada de timp necesară realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Temeiul juridic al prelucrării îl reprezintă îndeplinirea obligațiilor pre-contractuale și contractuale, conform articolului 6 alin. (1) lit. b din RGPD.

Având în vedere scopurile prelucrării, Societatea nu va divulga sau transfera datele dvs. personale. Precizăm că datele dvs. nu sunt transferate către state terțe.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la informare si dreptul de acces la datele personale care vă privesc; dreptul la rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor, precum și dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite circumstante; dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dvs. personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră; dreptul la opoziție în privința prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere, și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente, în cazul în care se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă vizează, încalcă prevederile Regulamentului Unional; dreptul de a fi notificat de către Societate în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.

Vă informăm, de asemenea, că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv.

Pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, se va adresa o cerere scrisă către Societatea Compa S.A, fie în format fizic, la adresa menționată anterior, cu mențiunea Data Protection, fie în format electronic, la adresa de e-mail: dataprotection@compa.ro. În măsura în care acestea nu contravin legii, astfel încât Compa nu are obligația sã se conformeze cererii respective, se va răspunde cererii dvs. imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii.

Vă informăm cu privire la datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor: Sabina Pîrvu – tel: 0269 237878, fax: 0269 237770, e-mail: dataprotection@compa.ro

Parteneri
Navigare